Ratowanie jaskini

W audycji między innymi o unijnym projekcie ratowania „Szachownicy” – jaskini nietoperzy na objętym ochroną obszarze Natura 2000, realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz o postępie w selektywnej zbiórce śmieci. Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon