Kwartet Śląski i jego goście

15-26 listopada 2017