Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny "Dyktando"

„Z rzadka”, „tudzież”, dwie nazwy geograficzne, cztery przymiotniki od nazwisk oraz tematyka związana ze stuleciem niepodległości – tyle możemy zdradzić Państwu na temat treści Dyktanda 2018. Jego autor – profesor Andrzej Markowski – zapewnia, że będzie łatwe, tak łatwe, iż przewiduje dogrywkę – pojedynek najlepszych...


To pierwsze w historii Dyktando bez zmarłego w ubiegłym roku profesora Walerego Pisarka – „dobrego ducha” konkursu, który przewodniczył dotąd wszystkim jego edycjom.
Piszących obowiązuje znajomość słów i zasad pisowni zawartych w najnowszym, tegorocznym wydaniu Słownika Ortograficznego pod redakcją profesora Polańskiego.
Grand Prix Konkursu to ufundowana przez Miasto Katowice nagroda w wysokości 30 000 zł.

Pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO była śp. Krystyna Bochenek – dziennikarka Radia Katowice, Senator RP i Wicemarszałek Senatu RP VII kadencji. Narodową klasówkę do tej pory w Katowicach pisało ponad 53 tysiące osób. Pierwsze Dyktanda odbywały się w studiu koncertowym Radia Katowice, potem w Górnośląskim Centrum Kultury, następnie dwukrotnie w katowickim Spodku (2005, 2006), gromadząc za każdym razem po kilka tysięcy osób. Od 2006 roku Dyktando organizowane było przez Instytucję Kultury „Estradę Śląską”, a obecnie przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucje Kultury im. Krystyny Bochenek.

Dyktando transmitowane było przez Polskie Radio i Telewizję Polską, dzięki czemu z ortografią zmagały się tysiące widzów i słuchaczy. Dwukrotnie można było też pisać tekst dyktanda za pośrednictwem komunikatora Gadu Gadu. Dyktanda odbywały się również za granicą - we Francji, Austrii, Szwecji, na Litwie, Białorusi. Autorami tekstów Dyktanda i jurorami są wybitni polscy językoznawcy - profesorowie: Antonina Grybosiowa, Walery Pisarek, Andrzej Markowski, Jerzy Bralczyk, Jerzy Podracki, Jerzy Dunaj, Edward Polański. W tym roku, ponownie – jak to już zostało wspomniane – tekst narodowej klasówki zgodził się napisać przewodniczący Jury – prof. dr hab. Andrzej Markiewicz.

Kilkakrotnie tekst Dyktanda został napisany bezbłędnie. Po raz pierwszy w 1993 roku przez Stefana Kamockiego – nauczyciela z Piotrkowa Trybunalskiego. Dyktando od 1993 roku piszą również goście specjalni: dziennikarze, politycy, aktorzy, sportowcy, piosenkarze, a wśród nich m.in. Marek Borowski, Jerzy Owsiak, Agata Wróbel, Grzegorz Turnau. W 2010 roku odbyło się Dyktando Mistrzów, w którym udział wzięli laureaci wszystkich dotychczasowych edycji imprezy.
W skład Jury w 2018 roku wchodzą:
prof. Andrzej Markowski - przewodniczący
prof. Tadeusz Zgółka
prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
prof. dr hab. Edward Polański
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna
prof. Jerzy Podracki
prof. Danuta Krzyżyk - sekretarz

Tegoroczne Ogólnopolskie Dyktando odbędzie się 14 października w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa we wtorek 2 października 2018 roku.
Organizatorzy gwarantują udział 978 osobom, które jako pierwsze zarejestrują swoje zgłoszenie udziału w konkursie, wypełniając formularz na stronie www.dyktando.info.pl. Zarazem, w konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu. W konkursie nie mogą również uczestniczyć laureaci (zwycięzcy) poprzednich Dyktand. Pełna lista osób zakwalifikowanych do udziału w konkursie oraz lista osób rezerwowych zostanie ogłoszona do 5 października na oficjalnej stronie konkursu.
W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy odnotowane w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2016 lub utworzone zgodnie z zapisanymi w tym wydaniu słownika zasadami. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.