Tomograf od WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za środki zebrane podczas 22. Finału zakupiła dwa nowoczesne tomografy komputerowe do diagnostyki dziecięcej.

Jeden z zakupionych przez WOŚP tomografów komputerowych zostanie przekazany Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Jest to jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń diagnostycznych, którego zastosowanie umożliwia wczesne wykrycie i skuteczne leczenie wielu skomplikowanych schorzeń.

To nie pierwszy dar fundacji Jerzego Owsiaka dla SOR-u w Chorzowskim Centrum Pediatrii. W grudniu ubiegłego roku przekazano nowoczesny przenośny ultrasonograf oraz przewoźny aparat do znieczulenia. W latach poprzednich przekazano diagnostyce obrazowej urządzenia RTG i skaner.

Autor: Iwona Kwaśny