Rachunek od państwa

fot. Patrycja Kaczmarzyk

"Rachunek od Państwa" – pod taką nazwą odbył się dzisiaj happening przedstawiający strukturę wydatków publicznych w przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski.

Według wystawionego rachunku, najwięcej wydaje się na emerytury z ZUS, służbę zdrowia, szkolnictwo i koszt obsługi długu publicznego. Wstępnie wiadomo, że przed rokiem wydatki państwa wyniosły blisko 680 mld. zł, czyli prawie 18 tysięcy złotych w przeliczeniu na jedną osobę. O konkretnych sumach wydawanych przez państwo mówi Anna Stypa, organizatorka happeningu.

 

Mateusz Wiatr z Forum Obywatelskiego Rozwoju zwraca uwagę, że środki przeznaczane na wydatki publiczne w przyszłości będą rosnąć.

 

Wedle szacunków, "rachunek od państwa" w 2012 roku był o 436 zł wyższy niż ostateczny rachunek sprzed dwóch lat.

Autor: Szymon Kępka