Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Izbą Celną

Uniwersytet Śląski rozpoczął współpracę z Izbą Celną w Katowicach.

Dzisiaj zawarto porozumienie między jednostkami.

— Umowa dotyczy współpracy w obszarze naukowo-dydaktycznym oraz wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego — mówi prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego.


— To szansa dla studentów, którzy będą mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda praca służby celnej — mówi nadinspektor Włodzimierz Wołczew, dyrektor Izby Celnej w Katowicach.


Podejmowane inicjatywy będą finansowane ze środków pochodzących z programów rządowych i europejskich.

Autor: Marta Dobrowolska