Młodzi kreatywni w Częstochowie

Projekt "Młodzi – Kreatywni", który ma rozwijać przedsiębiorczość i kreatywność wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, rusza w Częstochowie.

W ramach projektu organizowane będą warsztaty przedsiębiorczości, spotkania z właścicielami firm i doradcami zawodowymi. Projekt ma zachęcać młodych ludzi do zakładania własnych firm w Częstochowie, wyjaśnia Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Promocji, Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.


Uczniowie częstochowskich liceów mają pomysły na własny biznes, ale nie wszyscy swoje plany życiowe wiążą z Częstochową.


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, na ponad 24,5 tysiąca zarejestrowanych bezrobotnych, ponad 6 tysięcy to młodzi ludzie do 30. roku życia. Projekt "Młodzi – Kreatywni" realizowany jest w ramach "Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013-2018".

Autor: Izabela Czerczer


Wiadomości regionalne