Uhonorowani Krzyżami Wolności i Solidarności

Blisko 40 osób, które działały w opozycji antykomunistycznej, zostało uhonorowanych Krzyżami Wolności i Solidarności.

Odznaczenia zostały wręczone w Dąbrowie Górniczej podczas obchodów 35. rocznicy podpisania porozumienia katowickiego. Jednym z wyróżnionych jest Andrzej Rozpłochowski, który był przewodniczącym strajku w Hucie Katowice, a później jednym z sygnatariuszy porozumienia.


Odznaczenia wręczał dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, dr Łukasz Kamiński. Jak zauważa, znaczenie porozumienia katowickiego jest obecnie trochę niedoceniane.


Porozumienie Katowickie gwarantowało m.in. dostęp do mediów, zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, czy udostępnienie pomieszczeń przez dyrekcje zakładów pracy na działalność związkową. Poza tym związki zawodowe mogły współdecydować o sprawach pracowniczych i socjalnych.

Autor: Joanna Opas