JSW szuka prezesa i wiceprezesa ds. ekonomicznych

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa i wiceprezesa do spraw ekonomicznych firmy.

Do 14 października chętni mają czas na zgłoszenie swoich kandydatur. Dzień później nastąpi otwarcie kopert a 16 października Rana Nadzorcza podejmie decyzję o tym, którzy kandydaci spełniają kryteria i cztery dni później zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Na początku września prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Edward Szlęk zrezygnował ze stanowiska z powodu złego stanu zdrowia. Kilka dni później Robert Kozłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji zastępcy prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej do spraw ekonomicznych. Obecnie obowiązki prezesa pełni Józef Myrczek dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej JSW.

Autor: Monika Krasińska