Dzieci mają głos

Tysiące rozdanych ulotek, spotkania z psychologami i terapeutami – w Katowicach podsumowana została kampania społeczna na rzecz ochrony dziecka krzywdzonego.

Projekt wystartował w sierpniu tego roku pod hasłem "Dzieci mają głos – usłysz go!". Jego głównym celem było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie oraz poszerzanie wiedzy na temat jej skutków. Jak mówi Hanna Wasilewska, koordynatorka projektu z Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, zjawisko przemocy w rodzinie jest nadal widoczne i nie do końca odkryte.


Adrian Kowalski, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom "Ulica" zaznacza, że dzieci coraz częściej wiedzą, gdzie mają zgłosić zjawisko przemocy w rodzinie.


Całkowity koszt prowadzonej w Katowicach kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, wyniósł ponad 80 tysięcy złotych. Ponad 60 tysięcy złotych na ten cel przekazanych zostało ze środków ministerialnych.

Autor: Aleksandra Gruszczyńska