Relikwia Popiełuszki

Relikwia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki trafi dziś do parafii Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Relikwię przekaże parafii częstochowska Solidarność, która otrzymała ją w Archidiecezji Białostockiej.

Teresa Boguszewska z domu Popiełuszko, siostra błogosławionego księdza Jerzego, tak wspomina brata w krótkich słowach.


Dla księdza Ryszarda Umańskiego, kapelana częstochowskiej "Solidarności" i proboszcza parafii, do której trafiają dziś drugie relikwie błogosławionego, bo pierwsze przekazała jej jego matka Marianna, to osobiste przeżycie.


Ks. Jerzy Popiełuszko był kapelanem Solidarności, odprawiał w czasie stanu wojennego msze za Ojczyznę w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie. Zorganizował pierwszą pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Dokładnie 31 lat temu, 19 października 1984 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy bezpieki. Beatyfikowany jako męczennik 6 czerwca 2010 r.

Autor: Izabela Czerczer, Zdzisław Makles