Rocznica obrony Lwowa

W audycji:

  • 1 listopada – rocznica obrony Lwowa.
  • Jak ENERGOPOL ratował od zagłady cmentarz Orląt Lwowskich – opowiada Jan Wingralek.
  • Lwowskie nekropolie i historie z nimi zwiazane – St. S. Nicieja, W. Szolginia.
  • Listopadowe kalendarium – M. Szwarc.
  • Wspomnienia lwowian – powrot po latach na miejsca naszej pamięci .Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.