Walka ze smogiem

Powietrze na terenie całego województwa jest bardzo zanieczyszczone. Jak walczyć ze smogiem, zastanawiali się uczestnicy sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

— Główną przyczyną zanieczyszczeń jest emisja niebezpiecznych substancji chemicznych z indywidualnego ogrzewania budynków — mówi marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa.


Problem nasila się w sezonie grzewczym i podczas niekorzystnych warunków meteorologicznych, głównie braku wiatrów i opadów.

— Sami wpływamy na to, jakim powietrzem oddychamy — mówi Anna Wrześniak, śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska.


Wysokie stężenie pyłu zawieszonego utrudnia oddychanie, źle wpływa na krążenie krwi i może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

— Podczas niekorzystnej sytuacji należy ograniczyć aktywność poza domem do minimum, albo chociaż wyposażyć się w odpowiednią maseczkę — mówi Urszula Mendera-Bożek, śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.


Do walki ze smogiem dołączyli biskupi archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej, opolskiej i sosnowieckiej. Komunikat z apelem o "ekologiczny rachunek sumienia" był odczytywany w kościołach podczas mszy świętej. Informacje na temat warunków powietrza w regionie można sprawdzać na stronie internetowej: powietrze.katowice.wios.gov.pl.

Autor: Marta Dobrowolska