Ruda wirtualna

Ewidencja i opisy zabytków, trasy turystyczne, historia poszczególnych dzielnic miasta oraz życiorysy najwybitniejszych postaci związanych z dzisiejszą Rudą Śląską – to wszystko można znaleźć na uruchomionej właśnie stronie internetowej www.wirtualnaruda.pl.

Zostało tam też udostępnionych blisko 14 tysięcy archiwalnych dokumentów budowlanych oraz pełny opis rudzkich obiektów militarnych. Na stronie www.wirtualnaruda.pl pojawiła się także zakładka, która poświęcona została historii Rudy Śląskiej, a dokładniej historii jej dzielnic. Obok informacji ogólnych na każdej podstronie znajdziemy listę obiektów zabytkowych z terenu danej dzielnicy oraz wytyczoną trasę turystyczną.

Autor: Ewelina Kosałka-Passia