Pro Christi Regno dla Radia Katowice

fot. z archiwum Henryka Grzonki

Uroczysta suma odpustowa w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, zakończyła obchody 90-lecia katowickiej diecezji.

Po zakończonej liturgii wręczone zostały medale "Pro Christi Regno" nadane przez metropolitę katowickiego, arcybiskupa Wiktora Skworca. Wśród uhonorowanych znalazło się Polskie Radio Katowice. Wyróżnienie, wręczone po raz pierwszy, przyznawane będzie co roku szczególnie zasłużonym diecezjanom oraz instytucjom, działającym na rzecz ukazywania i promowania tożsamości chrześcijańskiej regionu i kraju.

Jak podkreśla Henryk Grzonka, prezes naszej rozgłośni, wyróżnienie jest szczególne, bowiem historia radia i diecezji katowickiej są ze sobą silnie związane.


Henryk Grzonka zauważa, że tematyka religijna od wielu lat jest obecna na naszej antenie.


Radio Katowice wkroczyło w październiku w jubileuszowy rok funkcjonowania zespołu programów katolickich. Od 25 lat codziennie nadawane są poranne felietony "U progu dnia" a w poniedziałkowe wieczory magazyn "DROGA", najstarsza, cykliczna audycja katolicka w publicznej radiofonii.

Autor: Joanna Opas