Dom dzienny dla seniorów

Dzienny Dom „Senior-Wigor” otwarto w Rybniku.

— Podstawowym założeniem jest zapewnienie wsparcia rybniczanom powyżej 60. roku życia nie tylko poprzez usługi opiekuńcze — wyjaśnia przewodnicząca rybnickiej Rady Seniorów, Jolanta Groborz.


Placówka funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, zapewniając wsparcie 30 seniorom i ich rodzinom.


Podobne placówki powstają w całym regionie w tym podobne w Mysłowicach i Częstochowie.

Autor: Monika Krasińska