Uniwersytet Śląski otwiera żłobki

Uniwersytet Śląski otwiera żłobki.

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” oraz uczelnia chcą ułatwić pracownikom powrót do czynnego życia zawodowego, a studentom – kontynuowanie nauki, otwierając dwa nowe żłobki – w Katowicach i Cieszynie. Otwierany dziś żłobek w Cieszynie usytuowany jest w pobliżu wydziałów. Jego uruchomienie było możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch 2015. Dziećmi będą się zajmować między innymi absolwentki cieszyńskiej pedagogiki.

Autor: Łukasz Kałuża