50. rocznica śmierci Gustawa Morcinka

20 grudnia mija 50. rocznica śmierci Gustawa Morcinka, pisarza, nauczyciela, działacza publicystycznego i posła na Sejm PRL I kadencji.

Dorobek literacki Morcinka to 28 powieści oraz nowele i artykuły publicystyczne. Do najbardziej znanych jego książek należą: "Pokład Joanny", "Ondraszek", "Czarna Julka", "Jak górnik Bulandra diabła oszukał", "Ludzie są dobrzy". Pisał powieści społeczno-obyczajowe i psychologiczne oraz utwory dla dzieci i młodzieży: "Narodziny serca", "Gwiazdy w studni", "Miasteczko nad rzeką". Przeżycia wojenno-obozowe zawarł w zbiorach listów.

Zapytany, dlaczego tak wiele miejsca w swoich utworach poświęca zagadnieniom związanym z pracą górników i Śląskiem, Gustaw Morcinek tłumaczył.


Przez blisko 6 lat drugiej wojny światowej Morcinek był więźniem obozów koncentracyjnych, między innymi Sachsenhausen i Dachau. Został aresztowany przez Gestapo za przedwojenną działalność antyniemiecką. W obozie pisarz odmówił podpisania volkslisty w zamian za uwolnienie. W 1955 roku Gustaw Morcinek wspominał, co czuł po wyjściu na wolność.


W jednej z audycji Polskiego Radia Gustaw Morcinek mówił o tym, że on sam – jak również inni pisarze – chcą tworzyć książki, które dają człowiekowi nadzieję, podnoszą na duchu i pozwalają odnaleźć zagubione wartości.


Po wojnie Morcinek podróżował po Europie: Włoszech, Francji i Belgii. W 1946 roku wrócił do kraju i poświęcił się pracy literackiej i działalności społecznej. W 1952 roku został posłem na Sejm, gdzie działał bardzo aktywnie, przede wszystkim w kwestiach związanych ze Śląskiem. W latach 50. był też prezesem katowickiego oddziału Związku Literatów Polskich. Twórczość Gustawa Morcinka cieszyła się zainteresowaniem nie tylko w kraju, lecz także za granicą, jego liczne książki przetłumaczono na języki obce. Pisarz zmarł na białaczkę, 20 grudnia 1963 roku w Krakowie. Jego grób znajduje się w Cieszynie.

Autorzy: K. Koziełł, E. Porycka