Nowy Rok u górali

Już z samego rana w Nowy Rok, tzw. winszownicy, najmłodsi mieszkańcy Wisły, Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa rozpoczynają chodzenie po domach.

— Najbardziej wyczekiwany był młody chłopak — mówi etnograf Małgorzata Kiereś.


Po Nowym Roku w Beskidzie Ślaskim rozpoczynają się liczne bale gorolskie a najsłynniejsze odbywają się w Koniakowie oraz w Mostach koło Jabłonkowa na Zaolziu.

Autor: Andrzej Ochodek