Zanieczyszczone powietrze w Tychach

W Tychach odnotowano przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu.

Przyczyną są warunki meteorologiczne, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Dobowe dopuszczalne stężenie może przekroczyć nawet stan alarmowy. Szczególnie narażone na działanie pyłu są osoby cierpiące na przewlekłe choroby serca, układu oddechowego, osoby starsze i dzieci. Zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni a zwłaszcza nie należy uprawiać aktywności fizycznej na dworze. Niestety według prognoz podobna sytuacja będzie utrzymywała się jutro.

Autor: Dorota Stabik