Endogeniczny pożar w kopalni

Pożar endogeniczny wystąpił w kopalni Halemba-Wirek w Rudzie Śląskiej.

Zjawisko wystąpiło 1030 metrów pod ziemią w pokładzie 502. W atmosferze występują przekroczone wartości tlenku węgla. Pożary endogeniczne to naturalne zjawiska występujące w kopalniach. Ich przyczyną jest samozagrzanie lub samozapalenie węgla.

Autor: Joanna Opas