Smog w województwie śląskim

Fatalna jakość powietrza w województwie śląskim.

Jak informują służby kryzysowe wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 w większości miast, w Sosnowcu o 340%, Tychach o 336% czy Bielsku-Białej o 280%.

— Trudna sytuacja jest również w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Żywcu, Zabrzu czy Częstochowie — mówi Andrzej Szczygieł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.


Andrzej Szczygieł dodaje, że uważać powinni wszyscy.


Według prognoz jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie niekorzystna, wciąż mogą wystąpić znaczne przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłów.

Autor: Łukasz Kałuża