Uchwała ws. szczepień

Obowiązkowe szczepienia dzieci nie będą brane pod uwagę przy naborze do miejskich przedszkoli w Częstochowie.

Uchwałę o przyznawanie dodatkowych punktów dla szczepionych dzieci przygotowała w ubiegłym roku radna Platformy Obywatelskiej Jolanta Urbańska. Jak tłumaczy jest zaniepokojona występującym w całej Europie trendem na nieszczepienie.


Przyjęta w ubiegłym roku przez miejskich radnych uchwała trafiła do działu prawnego wojewody, który nie zgodził się na jej wprowadzenie w życie. Następnie radni odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przychylił się do decyzji wojewody. Na ostatnim posiedzeniu rady miasta głosowano nad przekazaniem uchwały do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak radni nie wyrazili na to zgody. Oznacza to, że przyznawanie dodatkowych punktów przy naborze do przedszkoli miejskich w Częstochowie dla dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia, nie zostanie wprowadzone. Pomysłodawcy uchwały zapowiadają, że nadal będą zabiegać o wprowadzenie tego obowiązku, a o pomoc zwrócili się do Bartosza Arłukowicza.

Autor: Krzysztof Słabikowski