Pawełki na Jasnej Górze

fot. Ryszard Stotoko

Na Jasnej Górze rozpoczyna się dziś nowenna ku czci świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, Patriarchy Zakonu Paulinów – popularne „Pawełki”.

Przez 9 kolejnych wieczorów paulini gromadzą się na modlitwie i śpiewają hymny ku czci św. Pawła. Podczas nabożeństw głoszone są krótkie rozważania związane z życiem św. Pawła.

Pawełki 17 stycznia zakończy uroczyste nabożeństwo połączone z indywidualnym błogosławieństwem dzieci. Po mszy najmłodsi obdarowani zostaną słodyczami i owocami pustyni, daktylami i figami. Święty Paweł patriarcha Zakonu Paulinów jest także patronem dzieci i matek spodziewających się dziecka.

Autor: Izabela Czerczer