Protest w Częstochowie

Kilkuset zwolenników Komitetu Obrony Demokracji protestowało w Częstochowie w obronie mediów publicznych.

Włodzimierz Gizel, koordynator w grupie KOD-u w Częstochowie wyjaśnia, że chodzi o zagrożenia wynikające z wprowadzenia ostatnich zmian.


Jarosław Kapsa, poseł sejmu I kadencji a przed laty członek Rady Programowej Radia Katowice, nie chce, aby reformowane media publiczne stały się tubą propagandową władzy, jak to miało miejsce w Polsce w latach 70.


Komitet Obrony Demokracji w Częstochowie przeszedł Alejami, skandując hasło "wolne media" i niosąc klepsydry żegnające media publiczne.

Autor: Zdzisław Makles