Spór studentów

W Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie trwa spór pomiędzy studentami jednego z wydziałów a władzami uczelni.

Chodzi o pomysł rektora, który chce połączenia Wydziału Nauk Społecznych z Wydziałem Filologii i Historii. Dzięki temu AJD będzie miało więcej uprawnień do nadawania stopnia doktora, które są niezbędne do przekształcenia w uniwersytet, wyjaśnia Zygmunt Bąk, rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Z pomysłem rektora nie zgadzają się studenci Wydziału Nauk Społecznych, którzy zorganizowali protest. Katarzyna Mańka, studentka administracji na Wydziale Nauk Społecznych uważa, że połączenie wydziałów oznacza tak na prawdę likwidację WNS-u.


Ostateczna decyzja o połączeniu wydziałów jeszcze nie zapadła.

Autor: Krzysztof Słabikowski