Co dalej z Centrum Onkologii?

Powraca sprawa oddzielenia gliwickiego Centrum Onkologii od centrali w Warszawie.

Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa wystosował w tej sprawie apel do wszystkich parlamentarzystów. Pomysł utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii forsował w poprzedniej kadencji parlamentu ówczesny minister zdrowia Marian Zembala. Ostatecznie projekt rozporządzenia nie trafił pod obrady rządu.

— Będziemy walczyć o oddzielenie Instytutu — przekonuje Wojciech Saługa.


Zdaniem marszałka nadwyżki finansowe wypracowane w gliwickim oddziale powinny być przeznaczone na rozwój placówki.


Dotychczas gliwickie Centrum Onkologii podlegające placówce w Warszawie przekazało innym instytutom ponad 80 mln zł.

Autor: Łukasz Szwej