Dofinansowanie dla spółdzielni socjalnych

Ponad 8 mln złotych przeznacza Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie na realizacje projektu wspierającego tworzenie i rozwój nowych spółdzielni socjalnych.

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych. Jak podkreśla Marcin Kozak, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego, dzięki tym funduszom do lipca 2018 roku powstanie blisko 100 nowych miejsc pracy.


W ramach projektu rusza mobilny punkt informacyjny Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i wszyscy zainteresowani utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego będą mogli uzyskać pomoc prawną i biznesową, dodaje Marcin Kozak.


W powiatach: częstochowskim, myszkowskim i kłobuckim działa już 13 spółdzielni socjalnych. Zajmują się m.in. drobnymi usługami remontowymi, opiekuńczymi i gastronomicznymi. Ponadto działają Centra Integracji Społecznej, w których prowadzone są zajęcia aktywizujące osoby długotrwale bezrobotne.

Autor: Izabela Czerczer