Opowieść o Kilarze

W audycji:

  • Poleskie Sokoły z Żytomierza na Śląsku.
  • L. Joźkow o niezwyklych spotkaniach z Lwowiakami.
  • Opowieść o W. Kilarze i jego rodzinie.
  • Muzeum w Pruszkowie z cyklem kresowych spotkań.
  • Maciej Wroblewski – piosenka dla lwowskich babć.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.