Apel ws. szpitala

Zmiany w będzińskiej służbie zdrowia.

Z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej podjęto decyzję o zmianie lokalizacji oddziałów szpitalnych pomiędzy szpitalami czeladzkim i będzińskim, co wpłynie na znaczne ograniczenie kosztów ich działalności. Do szpitala w Czeladzi zostaną przeniesione oddziały: Położniczo-Ginekologiczny, Noworodków i Wcześniaków, Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej. Natomiast oddziały: Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Opieki Paliatywnej oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zostaną przeniesione do Szpitala w Będzinie.

Jak informuje Jacek Kołacz, dyrektor zespołu zakładów, nie nastąpi likwidacja Szpitala w Będzinie. Dodaje, że planowane jest rozszerzenie działalności placówki poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla osób dorosłych.

Pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Przychodni Specjalistycznej w Będzinie, przy ul. Małachowskiego nadal będą mieć zapewniony dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Poradnie zostaną usytuowane w głównym budynku będzińskiego Szpitala.

Dyrekcja apeluje do pacjentów o akceptację przedstawionych zmian, gdyż są one konieczne do zapewnienia dostępu do leczenia i umożliwią dalsze funkcjonowanie szpitala.

Autor: Łukasz Kałuża