Powstanie Centrum Edukacji Zawodowej?

Katowice chcą wzmacniać edukację zawodową. W tym celu ma powstać Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej.

To efekt przyjętego w listopadzie zeszłego roku przez katowickich radnych programu Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022. Z analiz zawartych w dokumencie wynika między innymi, że w mieście jest zbyt niski odsetek uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych. Brakuje również policealnych szkół kształcących w systemie zaocznym. Dlatego też na bazie Zespołu Szkół Budowlanych imienia Powstańców Śląskich, powstanie Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej. Centrum ma rozpocząć działalność edukacyjną od września bieżącego roku.

Autor: Marcin Rudzki