Nowy doradca prezydenta

Generał Janusz Skulich będzie doradcą prezydenta Jaworzna do spraw bezpieczeństwa.

Jak informuje tamtejszy magistrat, doświadczenie nadbrygadiera pomoże miastu m.in. w organizacji pod względem bezpieczeństwa tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. To jedno z większych wyzwań, jakie stoi przed miastem w tym roku. Generał będzie opiniować i doradzać. Będzie brał także udział w pracach Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Generał Janusz Skulich do niedawna pełnił funkcję szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej był zastępcą komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dowodził akcją ratowniczą na ternie Międzynarodowych Targów Katowickich.

Autor: Łukasz Kałuża