Mieszkanie dla bezdomnych

Pięć mieszkań usamodzielniających dla bezdomnych powstało w Jaworznie. To inicjatywa tamtejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Mieszkania wynajął pracownikom socjalnym Urząd Miasta. Bezdomni opiekują się lokalami i jednocześnie pracują, pokrywając ze swoich zarobków część opłat związanych z użytkowaniem mieszkań.

— To świetna alternatywa dla noclegowni — mówi Ewelina Bomba, kierownik do spraw bezdomności w jaworznickim MOPS-ie.


Zadowolenia z pobytu w mieszkaniu usamodzielniającym nie kryją także podopieczne jaworznickiego MOPS-u.


W mieszkaniach usamodzielniających przebywa obecnie ponad 20 kobiet i mężczyzn. Jak szacuje jaworznicki MOPS, w całym mieście jest ponad 200 osób bezdomnych.

Autor: Dawid Damszel