Konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa

W Częstochowie trwają konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa.

Mają one pomóc, Komendantowi Głównemu Policji oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, stworzyć ogólnopolską mapę zagrożeń – podkreśla podinspektor Joanna Lazar, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.


Dziś Policja spotkała się z samorządowcami powiatu częstochowskiego. Krzysztof Smela, członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, pozytywnie ocenia konsultację. Jego zdaniem mieszkańcy gmin mogą wskazać te zagrożenia, których najbardziej się obawiają.


W subregionie częstochowskim spotkania i debaty trwać będą do końca lutego. Odbywać się będą niemal codziennie w komisariatach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, szkołach a nawet w ogródkach działkowych w wielu miejscowościach. Harmonogram spotkań można znaleźć na stronach internetowych m.in policji i urzędów gmin.

Autor: Izabela Czerczer