Przyszłoroczny budżet Rudy Śląskiej uchwalony

Praktycznie w ostatniej chwili w Rudzie Śląskiej udało się uchwalić budżet na rok 2014.

Prawie 69 milionów złotych, czyli najwięcej od 3 lat, władze miasta przeznaczą na inwestycje. Priorytetem będą drogi. Ogółem na projekty drogowe miasto przeznaczy prawie 37 milionów złotych. Oprócz dalszej budowy trasy N-S, na którą przeznaczone zostanie ponad 13 milionów złotych, władze miasta zamierzają skupić się na przedsięwzięciach związanych z rozbiórką oraz przebudową mostów. Z budżetowych pieniędzy ocieplone mają zostać placówki oświaty oraz ma się rozwinąć infrastruktura sportowo-rekreacyjna.

Wydatki na inwestycje stanowić będą blisko 12 procent wszystkich wydatków miasta. Ogółem w przyszłorocznym budżecie Rudy Śląskiej dochody określone zostały na poziomie blisko 580 milionów złotych, natomiast koszty mają wynieść prawie 570 milionów złotych.

 Autor: Monika Krasińska


Wiadomości regionalne