Co z metropolią?

Do końca kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powinno wydać akty wykonawcze, które umożliwią powołanie metropolii.

Szefowa Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik w kwestii powołania metropolii, jak mówi, jest "umiarkowanym optymistą".


Zdaniem porannego gościa Polskiego Radia Katowice, w Polsce są trzy oczywiste obszary metropolitalne: Warszawa, Trójmiasto i Śląsk. Szefowa Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Prezydent Zabrza podkreśliła, że na Śląsku o metropolii mówi się już od bardzo dawna. W skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wchodzi obecnie 14 miast, kolejnych 9 wyraziło gotowość do współpracy.

Autorzy: Dorota Stabik, Jerzy Zawartka