Pomoc dla bezrobotnych

Od dzisiaj można składać wnioski o refundację zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia w Bytomiu.

Urząd pracy przeznaczył na ten cel 3 mln 600 zł. Taka forma pomocy wprowadzona będzie w mieście po raz pierwszy.

— Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tej oferty otrzymają zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika — mówi Krystyna Ilnicka z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu.


W Bytomiu ponad 1⁄4 wszystkich zarejestrowanych w bytomskim PUP bezrobotnych stanowią młodzi ludzie do 30 roku życia. Jest to ponad 2200 zarejestrowanych. To właśnie z myślą o nich utworzono nowe narzędzie aktywacji na rynku pracy.

— Do programu może zgłosić się każdy młody bezrobotny — dodaje Ilnicka.


Z myślą o młodych kontynuowany jest również Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), na który zarezerwowano 5,6 mln zł. W ramach tego programu PUP oferuje pracę, staże, szkolenia oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Autor: Marta Dobrowolska