Awaria w Częstochowie

W Częstochowie doszło do awarii wodociągu w pobliżu skrzyżowania ul. Mirowskiej z Faradaya.

Ulica Mirowska na odcinku od Faradaya do Złotej będzie zamknięta dla samochodów przez kilka dni. Zniszczony został kanał deszczowy, woda poważnie uszkodziła nawierzchnię ul. Mirowskiej. Na razie nie ma przerw w dostawach wody do mieszkań. Awarię usuwają pracownicy częstochowskich wodociągów.

Autor: Izabela Czerczer