Płatne parkingi do likwidacji

19 głosów za i 3 osoby wstrzymujące się, piekarscy radni podjęli uchwałę o likwidacji strefy płatnego parkowania w mieście.

Opłaty funkcjonowały od listopada ubiegłego roku, parkomaty działały w ramach projektu ŚKUP, czyli Śląskiej Karty Usług Publicznych. Teraz urządzenia będą zdemontowane. Jak mówi prezydent miasta Sława Umińska-Duraj, strefa płatnego parkowania w Piekarach Śląskich nie spełnia swojej funkcji.


Z kolei, jak zaznacza radny Stanisław Korfanty, były prezydent miasta, za którego kadencji podjęto decyzję o przystąpieniu do strefy, celem działania strefy nie jest czerpanie zysków.


Mieszkańcy mają podzielone zdania.


Parkomaty mają zostać zdemontowane z początkiem marca. Urządzenia ma odkupić miasto Katowice. Od początku działania strefy miasto dokładało do obsługi systemu kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.

Autor: Joanna Opas