Kontakty śląsko-lwowskie

W audycji:

  • Śląsko-lwowskie kontakty wczoraj i dziś.
  •  O postawach ukraińskich samorządowców wobec "bohaterów" OUN UPA – W. Listowski.
  •  W obronie praw Polaków na Ukrainie – list otwarty do abp. M.Mokrzyckiego – J. Sadowski.
  • O nowej lwowskiej inicjatywie – dr J. Kozakowski, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.