Panorama dawnego Lwowa

W audycji:

  • Byle do wiosny! – M. Hemar.
  • Śląska Izba Lekarska z pamięcią o profesorach lwowskich.
  • Zaproszenie do zwiedzenia panoramy dawnego Lwowa we Wroclawiu.
  • Historia Panoramy.
  • Konflikt wokół cmentarza Obrońców Lwowa.
  • Hej Strzelcy wraz! – spotkanie z kontynuatorami tradycji strzeleckich.
  • Lekcja lwowskiego bałaku.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.