Gość poranka – rozmowa dnia Radia Katowice

thumbnail

Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.


Kawa na ławę z Małgorzatą Mańką-Szulik

Data: 23-03-2016


Zapisany w ustawie kwietniowy termin utworzenia związków metropolitalnych najprawdopodobniej nie zostanie dotrzymany.  Do tego czasu nie uda się, niestety, wydać niezbędnych rozporządzeń. Po co zatem prowadzić społeczne konsultacje w sprawie metropolii? Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca GZM, była gościem naszego porannego programu.Gość poranka – rozmowa dnia Radia Katowice