Częstochowskie archiwum ma 65 lat

fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie świętuje jubileusz 65-lecia działalności.

Z tej okazji przygotowano specjalną wystawę prezentującą najcenniejsze materiały archiwalne przybliżające historię miasta i regionu od XVII do XX wieku.

— Wśród nich jest dokument z połączenia Starej i Nowej Częstochowy — podkreśla Dorota Czech z Archiwum Państwowego w Częstochowie.


Jednym z najstarszych dokumentów w Archiwum Państwowym w Częstochowie jest księga mstowska – księga chrztów datowana na 1615 rok. Jak zaznacza Ewa Dubaj, Archiwum Państwowe w Częstochowie gromadzi, opracowuje i zabezpiecza dokumenty, zajmuje się również edukacją i popularyzacją wiedzy o regionie i mieście.


Wystawa "Dokumentami przeszłości służy dniom dzisiejszym. 65 lat Archiwum Państwowego w Częstochowie" to także, zdjęcia, mikrofilmy, taśmy magnetofonowe, zdjęcia na szkle oraz mapy. Wystawę uzupełnia kącik dawnego archiwisty. Można ją oglądać w siedzibie archiwum przy ul. Rejtana 13.

Autor: Izabela Czerczer