Ślady - magazyn religijny Radia Katowice

Ślady - magazyn religijny Radia Katowice

Sprawy społeczne w nauczaniu Kościoła to temat wieczoru, który podejmujemy zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca.  Dziś rozmawiamy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Inicjatorem  projektu   jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

W skład komitetu obok Solidarności weszły również  inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer rozmawia z  Alfredem Bujarą, szefem handlowej Solidarności i przewodniczącym Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej .Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl