Ślady - magazyn religijny Radia Katowice

Wspólnota, to nasz dzisiejszy "Temat wieczoru".  Ks. Bartłomiej Kuźnik proponuje pierwszy
odcinek z cyklu poświęconego podmiotom i nowym zjawiskom społecznym opartym o fenomen wspólnoty.

W programach  znajdzie się więc miejsce dla parafii, zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń i grup zawodowych, a także dla wspólnoty podstawowej, czyli  rodziny. Stąd też, na dobry początek ks. Bartłomiej  zaprosił do studia swoich młodszych braci - Pawła i Wojtka.

Nie tylko dlatego, że są jego  braćmi, ale także z tego powodu, że to... górnicy. Zatem od wspólnoty  rodzeństwa - do braterstwa pod ziemią.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl