Ślady - magazyn religijny Radia Katowice

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zakończono trwający 4 lata II Synod Archidiecezji Katowickiej. Synod diecezjalny to najważniejsze gremium doradcze biskupa, a celem tego nadzwyczajnego zebrania jest przyjrzenie się obecnemu stanowi Kościoła lokalnego oraz zaprezentowanie jego wizji na najbliższe lata.

II Synod rozpoczął się w 25 listopada 2012 r. Podczas sesji plenarnych dyskutowano m.in. na temat ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego wiele uwagi poświęcono także wizji duszpasterstwa rodzin. Temat wieczoru, który proponuje dzisiaj ks. dr Jacek Plech poświęcony będzie temu ostatniemu zagadnieniu.

Ks. Zbigniew Brzezinka dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w katowickiej archidiecezji jest naszym gościem.

Zapraszamy również słuchaczy na koncerty XI Międzynarodowego Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego, który rozpoczął się w sobotę 18 listopada i przypominamy postać tego znakomitego kompozytora nazywanego polskim Haendlem, a przede wszystkim kapłana. „Gemma Sacerdotum” – klejnot kapłaństwa, tak napisano na pamiątkowej tablicy w katedrze wawelskiej, gdzie jako kapelmistrz Magister capellae musices Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis pracował przez 36 lat aż do śmierci. Grzegorz Gerwazy Gorczycki zmarł w Krakowie 30 kwietniu 1734 roku.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl