Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie

"Ewangelizacja, czyli „raban” wg ks. Blachnickiego", to temat wieczoru, którego autor, ks. Marcin Wierzbicki, przypomina postać i dzieło Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. 27 lutego br. przypada 30. rocznica jego śmierci. Tego dnia w katowickiej archikatedrze arcybiskup Wiktor Skworc odprawi mszę św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego, a na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się sympozjum naukowe poświęcone tej niezwykłej postaci i Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.

Zaplanowano także projekcję filmu dokumentalnego "Prorok nie umiera". W grudniu odbyła się premiera filmu, a z jego reżyserem Adamem Kraśnickim rozmawiamy w programie.

Gośćmi wieczoru będą: ks. Ryszard Nowak – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie oraz przedstawiciele diecezjalnej diakonii ewangelizacji: Magdalena Okaj i Dominik Chwolik.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl