Rozwinąć skrzydła

Lęk, niepokój, niskie poczucie wartości, nieudane związki, utracone przyjaźnie, trudności w budowaniu relacji z ludźmi, uzależnienia – lista problemów jest o wiele dłuższa… znają ją bardzo dobrze dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – DDA, jak nazywają ich specjaliści psychologowie. Wiele z nich, to studenci, którzy często nie wiedzą, że źródłem ich problemów jest dzieciństwo i dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie.

W ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Zawodzie w Katowicach od wielu lat odbywają się spotkania terapeutyczne dla studentów studiujących w Katowicach, m.in. na UŚ i UE. W tym roku akademickim trwa XVI edycja terapeutycznych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych psychologów.

Nasz temat wieczoru, to rodzina, która potrzebuje przebaczenia. Opowiedzą o niej uczestnicy terapii oraz ks. dr hab. Grzegorz Polok, który towarzyszy im duchowo. Jego książki "Rozwinąć skrzydła" i "W drodze do siebie" zostały "zaczytane", a strona internetowa www.rozwinacskrzydla.pl, była dla wielu z nich pierwszym źródłem informacji o DDA.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl