Kolejne miasto z monitoringiem

40 kamer będzie obserwować ulice Mysłowic.

Urząd Miasta ogłosił przetarg na wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego. Urządzenia będą zainstalowane w 28 miejscach. Wartość monitoringu, która została zaplanowana w Wieloletnim Planie Finansowym Mysłowic, to prawie 5 milionów złotych.

Autor: Łukasz Kałuża/lk