Owca Plus na wypasie

Ponad pół miliona złotych Zarząd województwa śląskiego przeznaczył na zadania w konkursie Owca Plus.

Większość środków przeznaczona będzie na ochronę przyrody i krajobrazu na terenie Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Celem jest ochrona bioróżnorodności i krajobrazu na halach i polanach Beskidów i Jury poprzez prowadzenie wypasu owiec i kóz. W drugim obszarze można się starać o środki na promowanie Wojewódzkiego Programu Owca Plus do roku 2020.

W ramach konkursu wsparte będą projekty z zakresu ekologii, a także pielęgnowania tożsamości lokalnej, kultury i dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia samorządu terytorialnego. Oferty należy składać do 27 marca 2017 roku.

Autor: Joanna Opas/lk